top of page

1/4

Year:

2015

EN

This is the first exhibition in a series of four. The main idea of the exhibition is the relationship between the viewer and the object. With this exhibition, the author aims to reveal the depth of the works so that the visitor looks at the works without preconceived notions and the interpretation arises here and now, face to face with the exposition.

LT
Tai pirmoji paroda iš keturių renginių ciklo. Pagrindinė parodos idėja – žiūrovo ir objekto santykis. Šia paroda autorius siekia atskleisti kūrinių gylį, kad lankytojas į kūrinius žiūrėtų be išankstinio nusiteikimo ir interpretacijos kiltų čia ir dabar, akis į akį susidūrus su ekspozicija.

bottom of page