top of page

Catch endOR Release

Year:

2021

EN

The exhibition ""Catch endOR release"" presents the author's creative period of the last three years: ""The Landscape of Social Bricks: The LisT'' at the Feigen und Dart Gallery in Leipzig, Germany and ''Channel'' at the Ahjo Art Center in Joensu, Finland, and the latest works that unites the exhibition into a whole.
The exhibition shows not only the paintings, but also their arrangement in time, which draws attention to the concept of time itself, its change and sound in it. The exhibition consists of paintings and object-based views of nature and rivers.

LT

Simono Kuliešio personalinė paroda „Catch endOR release“ pristato pastarųjų trijų metų autoriaus kūrybos laikotarpį: „Socialinių plytų peizažas: „LisT“ parodą „Feigen und Dart“ galerijoje Leipcige, Vokietijoje ir „Channel“ parodą „Ahjo“ meno centre Joensu, Suomijoje bei naujausius kūrinius, kurie apjungia parodą į visumą. Parodoje rodomi ne tik tapybos paveikslai, bet ir jų išdėstymas laike, kuriame atkreipiamas dėmesys į pačio laiko sampratą, jo kitimą ir garsą jame. Parodą sudaro tapybos darbai bei objektai paremti gamtos ir upių vaizdais.

bottom of page