top of page

Observanto kapti

Year:

2021

EN

The author examines the importance of the flow of time in painting, its change and significance for the viewer. When painting, you get into a space of time in which time is not felt, it is as if indescribable - a contrast is created in which you try to catch time without feeling it. The exhibition invites viewers to become "picture hunters", who would find time to stop and feel the flow of time while looking at the paintings.

"Lately, I have been observing rivers and their banks, as well as the animals that live in and near the water. I spent a lot of time looking for motifs in nature, both upstream and downstream, I was able to look for moments frozen in time. In nature, as in painting, a double time can be felt, a transition as if to another time, where it finds itself in another dimension and loses its purpose"", says the author of the exhibition, Simonas Kuliešis.

LT

Autorius nagrinėja laiko tėkmės svarbą tapyboje, jo kaitą ir reikšmę pačiam žiūrovui. Tapydamas patenki į laiko terpę, kurioje laikas nėra juntamas, jis yra lyg nenusakomas – sudaroma priešprieša, kurioje bandoma pagauti laiką jo nejuntant. Parodos autorius kviečia žiūrovus tapti „paveikslo medžiotojais“, kurie rastų laiko sustoti, žiūrėdami į paveikslus pajustų laiko tėkmę.

,,Pastaruoju metu stebėjau upes ir jų krantus, bei vandenyje ir šalia upių gyvenančius gyvūnus. Daug laiko praleidau ieškodamas gamtoje motyvų, tiek eidamas prieš srovę, tiek pasroviui, galėjau ieškoti laike sustingusių akimirkų. Gamtoje, kaip ir tapyboje, juntamas dvigubas laikas, perėjimas lyg į kitą laiką, kur jis atsiduria kitoje dimensijoje ir netenka savo paskirties'', - teigia Simonas Kuliešis.

Autorius kviečia žiūrovą tyrinėti paveikslus, praleisti laiką įdomioje ir teigiamoje aplinkoje, kurioje galima pajusti gamtos pojūtį, nusiraminimą, drauge pasivaikščioti po upių krantus ir pažinti gyvūniją esančią vandenyje, ieškoti jų museliaujant. Parodos pavadinimo skaitymo reikšmių gali būti daug: „Observanto kapti“ verčiant iš esperanto kalbos į anglų kalbą reiškia „Observer capture“, o į lietuvių kalbą „Stebėtojo laimikis“.

bottom of page